Edukacja drogą do wygranej

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! ” – pewnie niejednokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej wprawionych. Jedni mówią, że czas zdobywania wiedzy jest świetny, a inni, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest rzeczywiście? Nie można tego ustalić, bo dostrzegalnie widać, że zdania są podzielone.

Każdy po zakończeniu szkoły wystawia własną opinię na ten temat. Można zauważyć, że osoby, które właśnie się uczą często narzekają, zaś z drugiej strony na myśl przychodzą historie mamy, w których tak bardzo wesoło wspomina lata przebyte w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie zdumiewało. Zdarzały się oczywiście osobliwości.

W tych czasach też bywają, aczkolwiek przeważnie w przeciwną stronę. Słowo „nauka” jest interpretowana przez każdego inaczej. Potrzeba na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje życie. Uzyskują wiedzę, którą mogą umieścić w danej dziedzinie, aczkolwiek nie twierdzą, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są ludzie, dla których nauka kojarzy się tylko i wyłącznie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by powiedzieć, że w każdym z tych stwierdzeń jest trochę słuszności.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy się uczą, mają świetne wyniki jest prościej w życiu, ponieważ trafić na odpowiednie studia nie jest tak bardzo łatwo. Jeśli ktoś pragnie kształtować się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezbędna, a zdobyta mądrość będzie towarzyszyć przez cały czas wykonywania swojego zawodu. Żadna omyłka nie jest dopuszczalna. Osoby, które posiadają problemy z wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna dominuje nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do zdobywania wiedzy, gdyż z czasem docenią te godziny spędzone na żmudnym powtarzaniu nużącego materiału na sprawdzian.

Reasumując: zdobyta mądrość i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka wydaje wiele kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.